CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÓN ROYAL KHI MUA TẠI SHOP

1.Đối tượng bảo hành: tất cả các nón bảo hiểm mua tại royal.dophuot.store

2.Giới hạn bảo hành: các vấn đề kỹ thuật: dây nút móc khóa (ngoại trừ sơn trầy), đóng thêm nút, gắn giùm phụ kiện, gia giảm chỉnh size, vệ sinh fullface (có phí).

3. Thời gian bảo hành: 1 năm, giờ hành chính (hằng ngày 9:00-18:00)

4.Địa chỉ làm bảo hành:  Nguyễn Khắc Hiếu, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

5. Hỗ trợ bảo hành từ xa: 0909 889 662